TABLE 2:

Procedure-related complications

ComplicationRuptured (n = 118)Unruptured (n = 72)Retreated (n = 20)Incidence (%)
Thromboembolism (n = 22)135410.4
Intraprocedural rupture (n = 9)9004.2
Coil migration (n = 2)2001.0
Parent-vessel injury (n = 2)2001.0
Postprocedural rupture (n = 1)1000.5
Cranial nerve palsy (n = 1)0100.5
Total (n = 37)276417.6